Tin mới

Học tiếng Nghệ An phổ thông

Discussion in 'MUSVN Nghệ An' started by đắp chăn và bật quạt, 20 April 2012.

  1. tungamg

    tungamg New Member

    Bác nói chỉ đệc cái đúng. :troll: Thâm thuý ,thâm thuý