Tin mới

Lịch sử CLB giai đoạn 1890s đến Chiến tranh thế giới thứ hai

Discussion in 'Tư liệu Manchester United' started by botbeols, 20 May 2017 at 00:09.

  1. botbeols

    botbeols New Member


    Lịch sử Manchester United Phần một - rất hay cho ai yêu quý đội bóng này. Chỉ với 5p đã có thể hiểu rõ hơn về lịch sử CLB.