Tin mới

Lịch sử CLB giai đoạn 1890s đến Chiến tranh thế giới thứ hai

Discussion in 'Tư liệu Manchester United' started by botbeols, 20 May 2017.

  1. botbeols

    botbeols New Member


    Lịch sử Manchester United Phần một - rất hay cho ai yêu quý đội bóng này. Chỉ với 5p đã có thể hiểu rõ hơn về lịch sử CLB.